Куличківська філія Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів - НВК "ЗШ І-ІІ ст.-ЗДО"


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Навчальні плани 2017-2018 н.р.

                                                          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану Куличківського НВК

 « ЗШ І-ІІ ступенів-дитячий садок»

                                                                                              на 2017/18н.р.

 

І. Нормативне забезпечення планування навчального плану

 

1. ЗНЗ здійснює свою діяльність на підставі таких нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;  постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»; наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп  подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517) та інших наказів, листів МОН.

          Робочі навчальні плани визначені відповідно листа МОН № 1/9-315 від  07 червня 2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

 

2. Основні засади функціонування Куличківського НВК

                                     « ЗШ І-ІІ ступенів-дитячий садок»

2.1. ЗНЗ здійснює свою діяльність на основі Положення та Статуту. Відповідно статуту , затвердженого  наказом відділу освіти від 26 грудня 2013р. № 01-25/932,  заклад  має статус НВК.

2.2.  Структура навчального закладу:

-         1-4 класи  - загальноосвітні класи;

-         5-9 класи – загальноосвітні класи .

2.3.  Відповідно рішення ради школи пріоритетними напрямками позакласної роботи визначені: народознавчий.

 

2.4. Відповідно рішення ради школи (протокол №1 від 29.08.2017р.) учні 5 класу вивчатимуть одну іноземну мову з інваріантного компоненту навчального плану).  Учні 6-9 класів продовжують вивчати одну іноземну мову з інваріантного компоненту навчального плану.

 

2.5. Мова навчання ЗНЗ  – українська.

 

3. Особливості панування робочого навчального плану на 2017/18 н.р.

 

       Робочий навчальний план   ЗНЗ на 2017/18  навчальний рік складений на основі листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-315  від 07червня 2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», а саме:

·         для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572(із змінами);

·         для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (із змінами).

 

 

 

 

4.      Порядок вивчення окремих навчальних предметів

                      інваріантної складової навчального плану

 

4.1. Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

4.2. На виконання державних стандартів освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами.

4.3. Відповідно наказу  МОН України від 12.12.2014 № 1465 математика у 7 класі вивчається так: 2 год. алгебри та 2 год. геометрії.

4.4. Відповідно  наказу МОН України від 08.05.2015р. №518 «Про внесення зміни до деяких наказів» назву  предмета «Світова література» замінено на назву «Зарубіжна література».

4.5. Відповідно наказу МОН України від 07.08.2015р. №855«Про внесення змін до типових навчальних планів ЗНЗ» збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови  у 5-8 класах.

 4.6. Години інваріантної складової, що не мають повної кількості годин, вивчатимуться протягом навчального року рівномірно. 

4.7.Відповідно програми з вивчення фізичної культури, враховуючи матеріально-технічне забезпечення школи, побажання учнів та їх батьків, протягом 2017/18 навчального року вивчатимуться такі варіативні модулі:

 

Клас

К-сть ВМ

Назви ВМ

Рік навчання

К-сть годин

Орієнтовні терміни вивчення

5-9

5

1.Футбол

2-й

25

Вересень - жовтень

 

 

2.Настільний теніс

2-й

25

Листопад - грудень

 

 

3.Гімнастика

2-й

18

Січень - лютий

 

 

4.Легка атлетика

2-й

25

Березень - квітень

 

 

5. Волейбол

2-й

12

Травень

 

4.8.Відповідно програми з вивчення трудового навчання , враховуючи матеріально-технічне забезпечення школи, побажання учнів та їх батьків, протягом 2017/18 навчального року вивчатимуться такі варіативні модулі:

      Клас

      Вибраний блок (обовязкова складова)

        у 5-9 класах

Назви ВМ

К-сть годин

Терміни вивчення

 

5-6

 

Технологія виготовлення виробів з фанери та ДВП

1.Технологія ажурного випилювання

 

2.Технологія виготовлення дерев’яної іграшки

22 год

 

 

22 год

Листопад-лютий

 

Лютий-травень

 

 

7-8

 

Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки

 

 

1.Проектування та виготовлення  виробів з деревини

2.Проектування та виготовлення  виробів з металу

22 год

 

 

22 год

Листопад-лютий

 

Лютий-травень

 

9

 

Технологія обробки деревини

 

 

 

1.Проектування та виготовлення комплексного виробу

2.Технологія оздоблення  виробів геометричним різьбленням

17 год

 

 

 

18 год

Вересень - грудень

 

 

Січень-травень

 

5. Планування та  порядок вивчення варіативної складової навчального плану

5.1.  При плануванні варіативної частини навчального плану враховано особливості навчально-виховного процесу відповідно статуту школи та рішення ради школи (протокол №1 від 29.08.2017р.), результати анкетування учнів та батьків.  

 

5.2. Години варіативного компоненту навчального плану використані для додаткового часу на навчальні предмети, впровадження курсів за вибором школи, факультативів, індивідуальних занять та консультацій, а саме:

Клас

К-сть годин

Форма навчання (спецкурс, курс за вибором, додатковий час на навчальний  предмет, індивідуальні заняття та консультації), назва спецкурсу, факультативу

Автор, назва програми, документ про гриф МОН, к-сть годин по програмі

Мета впровадження*

 

1-4 класи

35 год.

Курс за вибором – християнська етика

  Програма «Основи християнської етики», 1-11 кл., лист МОНУ від 13.07.2010р. № 1/11-6347

 Виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 02.06.2017 № 07-01/286

35 год

Додатковий час на навчальний предмет – українська мова

Навчальні  програми для ЗНЗ, 1-4 класи зі змінами, наказ МОН від

22.12.2014р.,  №1495

Підвищення рівня навченості з предмета

 

17 год

Індивідуальні заняття та консультації

Навчальні  програми для ЗНЗ, 1-4 класи зі змінами, наказ МОН від 22.12.2014р., №1495

Підвищення рівня навченості з предмета

 

 

6 клас

35 год

Курс за вибором – християнська етика

  Програма «Основи християнської етики», 1-11 кл., лист МОНУ від 13.07.2010р. № 1/11-6347

Виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 02.06.2017 № 07-01/286

17 год

Факультативи - народознавство

Програма «Українське народознавство», лист МОНУ від 06.08.1998 № 1/11-1954

Необхідність розвитку школи по пріоритетному напрямку позакласної роботи

 

7 клас

35 год

Курс за вибором – християнська етика

  Програма «Основи християнської етики», 1-11 кл., лист МОНУ від 13.07.2010р. № 1/11-6347

Виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 02.06.2017 № 07-01/286

17 год

Факультативи - народознавство

Програма «Українське народознавство», лист МОНУ від 06.08.1998 № 1/11-1954

Необхідність розвитку школи по пріоритетному напрямку позакласної роботи

 

8 клас

35 год

Курс за вибором – християнська етика

  Програма «Основи християнської етики», 1-11 кл., лист МОНУ від 13.07.2010р. № 1/11-6347

Виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 02.06.2017 № 07-01/286

17 год

Факультативи - народознавство

Програма «Українське народознавство», лист МОНУ від 06.08.1998 № 1/11-1954

Необхідність розвитку школи по пріоритетному напрямку позакласної роботи

 

9 клас

17 год

Курс за вибором – християнська етика

  Програма «Основи християнської етики», 1-11 кл., лист МОНУ від 13.07.2010р. № 1/11-6347

Виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 02.06.2017 № 07-01/286

 

 

5.3. Години варіативної складової, що не мають повної кількості годин вивчатимуться протягом навчального року рівномірно .

6 . Структура навчального року

6.1. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту", листа МОН від 07.06.2017 р. № 1/9- 315  терміни  навчання та канікул будуть визначені в окремому наказі. При цьому навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

6.2.Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602 учні 4, 9 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

6.3. Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-х класів 8 – 9 червня.

           Відповідно рішення ради школи (протокол №1 від 29.08.2017р.) навчальна практика та навчальні екскурсії  у закладі не будуть проводитися.                    

6.4. Заклад працює в режимі 5-денного робочого тижня.

 

                         Директор     школи_________   Руда М.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                           Робочий навчальний план початкової школи

Куличківського НВК « ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок»

на 2017 -2018 н.р.

(укладений відповідно до  типового   навчального  плану   початкової школи,                затвердженого наказом МОН молодьспорт України від 10.06.2011р.№572 ( із змінами))

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

             К-сть год на  тиждень

 

 

1клас

2клас

3клас

4клас

Разом

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)-

Українська мова

7

7

7

7

28

Іноземна  мова (англ.)

1

2

2

2

7

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

4

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Сходинки до інформатики

-

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

Фізична культура*

3

3

3

3

12

                                Усього

 

18+3*

20+3*

21+3*

21+3*

    80+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової ,курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

2

 

2

 

2

 

2

       

       8

Додатковий  час на вивчення української  мови

     1

    1 

    1

    1

       4

Курс за  вибором школи«Основи християнської етики»

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Індивідуальні та групові заняття

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня(без урахування часу  на  заняття  з  фізичної  культури,індивідуальні  та  групові  заняття)

 

   20

 

22

 

23

 

23

 

88

Сумарна   кількість   годин   інваріантної  і варіативної складових, що фінансується з бюджету

(без урахування поділу класів на  групи)

23

25

26

26

100

Всього фінансується  по  школі

17,5

18

19

19

73,5

Граничний обсяг домашнього завдання

-

  45хв.

70хв.

90хв.

 

 

                                          Директор  НВК _________________М.Руда

 

«Погоджено»_________________ Ковалишин Л.Б.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток  2

               

Робочий навчальний  план   для  6,7,8,9  класів

Куличківського НВК « ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок»

на 2017-2018 н.р.

      (укладений відповідно до  типового   навчального  плану ЗНЗ ІІ ступеня, затвердженого наказом МОН молодьспорт України від 03.04.2012р.№409 ( із змінами))

 

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

    Кількість год на  тиждень

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Мови і

літератури

 

Українська мова

3,5

2,5

2

2

Українська  література

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільствознавство

 

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Мистецтво

 

Музичне мистецтво

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

Математика

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2

2

2

Геометрія

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

     -       

    -

-

-

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи,

індивідуальні заняття  та консультації

2

1,5

2

1

Курс за вибором школи «Основи християнської етики»

    1

     1

      1

     1

Факультатив « Народознавство»

0,5

0,5

0,5

-

Індивідуальні заняття та консультації з української мови

0,5

-

0,5

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

31,5

32,5

33,5

34

 

 

                                    Директор   школи______________М.Руда  

 

 

«Погоджено»__________________Гібляк Г.В.                           

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Додаток  3

                                                   

Робочий навчальний  план   для  5 класу

Куличківського НВК « ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок»

на 2017 - 2018 н.р.

      (укладений відповідно до  типового   навчального  плану ЗНЗ ІІ ступеня, затвердженого наказом МОН молодьспорт України від 03.04.2012р.№409 ( із змінами))

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

 

Кількість год на тиждень

 
 

Мови

і літератури

 

Українська мова

5

 

Українська  література

2

 

Іноземна мова (англ.)

4

 

Зарубіжна  література

2

 

Суспільствознавство

Історія України

2

 

Всесвітня історія

-

 

Основи правознавства

-

 

Естетична

культура

 

Музичне мистецтво

1

 

Образотворче мистецтво

1

 

Мистецтво

-

 

 

Математика

Математика

5

 

Алгебра

-

 

Геометрія

-

 

 

Природознавство

Природознавство

          2

 

Біологія

-

 

Географія

-

 

Фізика

-

 

Хімія

-

 

Технології

Трудове навчання

2

 

Інформатика

2

 

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

 

Фізична культура**

3

 

Разом

32

 

 

 

                                    Директор   школи______________М.Руда   

 

 

«Погоджено»__________________Гібляк Г.В.                           

 

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 Додаток  4

 

 

Робочий навчальний план

для 5 класу

Куличківського НВК « ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок»

на 2017 - 2018 н.р.

 

 

 

Освітні

галузі

Навчальні предмети

К-сть год. на тиждень

Мови

і літератури

 

Українська мова

 

                

 

 

 

       4 учні х  8 год. =  32 год.

Українська  література

Іноземна мова (англ.)

Зарубіжна  література

Суспільствознавство

Історія України

Всесвітня історія

 

Естетична

культура

 

Основи правознавства

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Мистецтво

 

Математика

 

Математика

Алгебра

Геометрія

 

 

Природознавство

Природознавство

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

Технології

Трудове навчання

Інформатика

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

Фізична культура

                            

Додатковий  час на навчальні  предмети.       Індивідуальні та

рупові заняття

 

 

 

 

Гранично  допустиме навчальне  навантаження

 

 

 

Фінансується  по

школі

 

 

Всього(без урахувань поділу класів на групи)

 

 

                               32

                             

                                       Директор школи                                      М.Руда

 

«Погоджено»__________________Гібляк Г.В.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Додаток 5

 

             5  клас

 У журналі і   тарифікації х 4

 

 

Навчальні предмети

К-сть год.

 на 1 учня

           Всього

 

Українська мова

 

        

         1,25

           

              5

Українська  література

 

0,5

2

 

Іноземна мова(англійська)

 

1

 

4

 

Зарубіжна  література

 

0,5

2

Історія України

 

0,5

2

Музичне мистецтво

 

0,25

1

Образотворче мистецтво

 

0,25

 

1

Математика

1,25

5

 

Природознавство

 

0,5

2

Трудове навчання

 

0,5

2

 

Інформатика

0,5

 

2

Основи здоров’я

 

0,25

1

Фізична культура

 

0,75

3

 

Всього 

 

8

 

32