Куличківська філія Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів - НВК "ЗШ І-ІІ ст.-ЗДО"


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Учнівське самоврядування

Статут

І. Загальні положення

1.1. Учнівського самоврядування в  Куличківського НВК «ЗШ І – ІІст. – дитячий садок» - це громадське, самодіяльне, добровільне об'єднання учнів , які прагнуть творчої діяльності.

1.2. Учнівське самоврядування - незалежна організація учнівської молоді.

1.3. Діяльність учнівського самоврядування будується відповідно до Конституції України, Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".

1.4. Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність у співробітництві з методичною радою школи, МО класних керівників, учнівськими радами класів.

1.5. Учнівський комітет є гарантом творчих справ учнів.

1.6. Учнівський комітет є виконавчим органом учнівського самоврядування школи, який має активно сприяти згуртованості колективу, формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків, визначених статутом школи і положенням про центри розвитку учнів.

1.7. Учнівський комітет складається з старост 5-9-х класів та голів комісій 5-9 класів.

1.8. Припинення діяльності Шкільного учнівського комітету можна здійснити шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням конференції.

 

 ІІ. Головною метою Шкільного учнівського комітету є:

2.1. захист прав та інтересів своїх членів;

2.2. .створення умов для самореалізації;

2.3. інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

2.4. розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

 

2.2.3авдання Шкільного учнівського комітету:

2.2.1. сприяти наявності у дітей активної життєвої позиції, вихованню національної свідомості, створенню необхідних комфортних умов для розвитку здібностей та творчої ініціативи, самореалізації учнів у пізнавальній та навчальній діяльності;

2.2.2. формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;

 2.2.3. формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

2.2.4. формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

2.2.5. розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

2.2.6. розвиток світогляду учнів для подальшого формування цивілізаційної компетентності.

2.3.Принципи Шкільного учнівського комітету:

2.3.1. добровільності;                                                                                                                                              

2.3.2. творчої активності;                                                                                                                                                     

2.3.3. гри та романтики;                                                                                                                                                        

 2.3.4. змінювальності;                                                                                                                                                        

2.3.5. педагогічного керівництва.

ІІІ. Організаційна побудова Шкільного учнівського комітету

 

3.1. З числа своїх членів Шкільний учнівський комітет обирає голову учнівського комітету та його заступника.

3.2. Голова учнівського комітету (під час його відсутності -заступник) організовує роботу Шкільного учнівського комітету, підсумовує роботу на загальношкільних зборах.

3.3. Засідання учнівського комітету проводиться 1 раз на місяць. На засіданні планується робота, заслуховується звіт  голів  комісій (навчальної, дисципліни і порядку, культурно-масової, спортивно-масової).

3.4. Робота Шкільного учнівського комітету та оперативність доведення її рішень до кожного учня забезпечуються регулярним інформуванням класних зборів, через  дошку оголошень та шкільні лінійки.

3.5. Шкільний учнівський комітет сприяє роботі усіх комісій учнівського комітету

3.6. Структура Шкільного учнівського комітету включає в себе такі комісій розвитку творчих здібностей учнів:

·          НАВЧАЛЬНА КОМІСІЯ

·         КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

·         КУЛЬТУРНО-МАСОВА КОМІСІЯ

·         КОМІСІЯ СПОРТИВНО-МАСОВА ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

 

IV. УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ТА КЛАСНІ КОЛЕКТИВИ

4.1. Зв'язок Шкільного учнівського комітету з класними колективами здійснюється через старостів класів, котрі обираються класним зборами на початку навчального року.

4.2. Класні збори - колективний орган учнівського самоврядування в класі -проводяться щонайменше раз на чверть.

4.3. На класних зборах ухвалюють рішення стосовно діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення Шкільного учнівського комітету і накреслюють колективні заходи щодо їх виконання.

4.4. Староста класу організує виконання рішень Шкільного учнівського комітету і класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку і проведення класних зборів.

 

V Педагогічний колектив і Шкільний учнівський комітет

5.1. Методична рада школи надає допомогу Шкільному учнівському комітету у згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчих здібностей.

5.2. Директор школи всебічно сприяє роботі Шкільному учнівського комітету, визначає педагогів-кураторів комісій учкому. Заступник директора з ВР надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи Шкільного учнівського комітету.

5.3. МО класних керівників та кожен класний керівник координує роботу Ради класу та роботу старости класу, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.

5.4. Педагоги-куратори здійснюють педагогічне керування комісіями учкому і координують роботу комісій та їх голів, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу в плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрями діяльності комісій

 

1.     Навчальна:

-         проводить  роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

-         організовує консультаційну допомогу з предметів;

-         бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

-         контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

-         веде боротьбу з пропусками уроків;

-         надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

-         бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах  (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

-         збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

-         виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;

-         проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників.

 

2.     Дисципліни і порядку:

-         забезпечує захист прав та інтересів учнів;

-         контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

-         організовує чергування учнів  по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

-         контролює та оцінює чергування по класах;

-         контролює дотримання  учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного  розпорядку  учнів);

-         контролює відвідування учнями школи;

-         організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

-         розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

-         організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів), проводить зустріч з правоохоронцями.

 

 

 

3.     Культурно - масова:

-         залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

-         підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

-         організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

-         готує творчі виставки учнів;

-         вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

-         в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

-         організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

-         оформляє альбоми до пам`ятних дат, традиційних свят в школі ("Літопис класів");

 

4.     Комісія з охорони здоров'я та спорту:

-         пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

-         залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

-         організовує роботу спортивних секцій, груп здоров`я;

-         проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

-         організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

-         контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;

-         приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя  та культури поведінки;

-         проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає санбюлетні, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).